Aktualności

Aktualności
Page 5

AKTUALNOŚCI

Najnowsze aktualności

Herbapol Poznań S.A. pomaga poznańskim szpitalom!

Her­ba­pol Po­znań S.A. po­ma­ga po­znań­skim szpi­ta­lom! Walka z ko­ro­na­wi­ru­sem w całym kraju trwa. Her­ba­pol Po­znań S.A., jako od­po­wie­dzial­na firma far­ma­ceu­tycz­na, która na co dzień dba o zdro­wie Po­la­ków, wie, że dziś dba­nie

Instrukcja postępowania w trakcie pandemii koronawirusa

Firma Herbapol Poznań wprowadziła szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas sytuacji epidemiologicznej w Polsce (m.in. zawieszenie wizyt Przedstawicieli w terenie, ograniczenie i częściowe zawieszenie spotkań biznesowych, praca

Zmiana dawkowania leku Poldanen

Chcielibyśmy poinformować, że na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-​rozwojowych[i] oraz przeglądu literatury wprowadziliśmy zmianę dawkowania produktu leczniczego Poldanen, tabletki powlekane. Zmiana ta umożliwi docelowo zmniejszenie kosztów terapii

Zmieniamy opakowanie kosmetyku NeoCapsiderm

Chcąc odróżnić kosmetyk od leku, a także w trosce o pacjentów i komfort pracy farmaceutów postanowiliśmy zmienić opakowanie kosmetyku: NeoCapsiderm (maść rozgrzewająca). Obecnie kosmetyk jest dostępny w opakowaniu w czerwonym kolorze. Kosmetyk

POZNAJ

Nasze marki