Aktualności

21 Maraton Poznań – relacja Herbapol Poznań

21 Maraton Poznań – relacja Herbapol Poznań

16 paź­dzier­ni­ka odbył się 21 Po­znań Ma­ra­ton, któ­re­go by­li­śmy part­ne­rem.

Ogrom emo­cji, nie­zwy­cię­że­ni na od­cin­ku 42,5 km bie­ga­cze, rze­sze ki­bi­ców, a przede wszyst­kim świet­na za­ba­wa! Nie mogło nas tam za­brak­nąć! Her­ba­pol Po­znań wspie­ra ak­tyw­ność fi­zycz­ną pro­sto z serca Po­zna­nia. 

Za­pra­sza­my do obej­rze­nia na­szej foto re­la­cji.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

START MARATONU

TUŻ PRZED METĄ

TUŻ PRZED METĄ

TUŻ PRZED METĄ

ZARZĄD PZZ HERBAPOL S.A. Z ZAWODNIKAMI

WYWIAD

Z MEDALEM

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań wsparł Szpital w Wągrowcu

Herbapol Poznań wspiera nie tylko sprawność fizyczną i zdrowie Polaków, wspieramy także lokalne działania mające na celu poprawę komfortu pacjentów oraz dostępności do świadczeń medycznych. 28

POZNAJ

Nasze marki