Aktualności

Herbapol Poznań na XI edycji Walkaton NEUCA dla Zdrowia

Herbapol Poznań na XI edycji Walkaton NEUCA dla Zdrowia

W sobotę, 10.09 wzięliśmy udział w XI edycji Walkatonu NEUCA dla Zdrowia w Toruniu.
Walkathon to impreza promująca ideę zdrowego stylu życia i zdrowia, w trakcie której odbywa się spacer ulicami miasta. Wielbiciele aktywności na świeżym powietrzu, w tym nordic walking mogli skorzystać z wielu dostępnych atrakcji.
W Niebieskim Miasteczku Zdrowia z licznymi badaniami diagnostycznymi nie mogło zabraknąć także wystawców, w tym Herbapolu Poznań.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko i rozmawiali z nami na temat zdrowia, ziół i ziołolecznictwa

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Dołącz do akcji Movember wraz z Herbapolem Poznań!

Li­sto­pad to mie­siąc walki z ra­kiem pro­sta­ty i ra­kiem jąder. Wła­śnie w tym cza­sie przy­łą­cza­my się do wy­jąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ruchu MO­VEM­BER. Misją Her­ba­po­lu Po­znań jest edu­ka­cja

POZNAJ

Nasze marki