Aktualności

Herbapol Poznań został partnerem wydarzenia Viva Seniorzy 2022

Herbapol Poznań został partnerem wydarzenia Viva Seniorzy 2022, które odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich, 30.09 – 1.10.
Viva Seniorzy to nie tylko targi produktów i usług dedykowanych osobom 50+, ale także warsztaty, występy, spotkania z ekspertami i instruktorami.
Wszystko po to, aby pokazać seniorom, jak bogata oferta jest do nich kierowana, zaktywizować ich i pokazać nowe możliwości.
Herbapol Poznań wspiera seniorów, dlatego nie może nas zabraknąć na tym wydarzeniu.
Do zobaczenia na stoisku Herbapolu Poznań na Viva Seniorzy w Poznaniu!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań: Solidarni z Ukrainą!

Solidarni z Ukrainą!Солідарні з Україною! Jako firma, która na co dzień dba o dobro pacjentów, nie mogliśmy pozostać obojętni w obliczu niewyobrażalnej tragedii, która ma miejsce w Ukrainie. Dlatego, chcąc

Herbapol Poznań S.A. pomaga poznańskim szpitalom!

Her­ba­pol Po­znań S.A. po­ma­ga po­znań­skim szpi­ta­lom! Walka z ko­ro­na­wi­ru­sem w całym kraju trwa. Her­ba­pol Po­znań S.A., jako od­po­wie­dzial­na firma far­ma­ceu­tycz­na, która na co dzień dba

Dołącz do akcji Movember wraz z Herbapolem Poznań!

Li­sto­pad to mie­siąc walki z ra­kiem pro­sta­ty i ra­kiem jąder. Wła­śnie w tym cza­sie przy­łą­cza­my się do wy­jąt­ko­we­go mię­dzy­na­ro­do­we­go ruchu MO­VEM­BER. Misją Her­ba­po­lu Po­znań jest edu­ka­cja

POZNAJ

Nasze marki