Aktualności

15 Poznań Półmaraton – wideorelacja

16 kwietnia odbył się 15 Poznań Półmaraton, któ­re­go Herbapol Poznań był part­ne­rem.

Rekordowa liczba 8500 biegaczy zmierzyła się na trasie mierzącej nieco ponad 21 km, dopingowały ich setki niesamowitych kibiców, których nie odstraszył deszcz, a my witaliśmy ich na mecie.

Her­ba­pol Po­znań nie tylko wspie­ra ak­tyw­ność fi­zycz­ną patronując imprezom sportowym, ale jak mówi Huber Spychała, Członek Zarządu PZZ Herbapol S.A „nasze zaangażowanie jeszcze bardziej podkreśla to, że udział w wydarzeniu biorą także nasi pracownicy”.

Naszym kolegom gratulujemy świetnych czasów, wytrwałości i dziękujemy za wspólne zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życia.

Za­pra­sza­my do obej­rze­nia wideo relacji z 15 Poznań Półmaraton.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Inwestujemy w przyszłość. Fotowoltaika w Herbapolu Poznań

W Po­znań­skich Za­kła­dach Zie­lar­skich Her­ba­pol S.A. chce­my świa­do­mie i od­po­wie­dzial­nie wspie­rać na­tu­rę. Ochro­na śro­do­wi­ska w spo­sób świa­do­my i zrów­no­wa­żo­ny to jeden z na­szych prio­ry­te­tów, który jest klu­czo­wy

Czas na detoks z Sylimarolem Detox!

Wiosna to idealny czas na detoks, w którym główną rolę odgrywają zdrowe nawyki oraz zioła. W Herbapolu Poznań znamy się na ziołach, dlatego Sylimarol Detox łączy w sobie

POZNAJ

Nasze marki