Aktualności

NOWOŚĆ! Płyn dezynfekujący do rąk i powierzchni

Wychodząc naprzeciw potrzebom szpitali, placówek medycznych, a także biznesu rozpoczęliśmy produkcję i rozszerzamy naszą ofertę o nowość – Płyn dezynfekujący.

Płyn do dezynfekcji to produkt na bazie 72% etanolu, który ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Sprawdzi się zarówno do dezynfekcji rąk bez użycia wody jak i powierzchni (np. stoły i blaty).

W Herbapolu Poznań naszą misją jest między innymi troska o zdrowie i życie Polaków, dlatego w tych trudnych czasach nie mogliśmy postąpić inaczej i uruchomiliśmy produkcję płynu dezynfekującego, którego stosowanie bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii.

Płyn dezynfekujący sprzedawany jest w ekonomicznych kanistrach o pojemności 5l.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań na Polskiej Wystawie Gospodarczej

Z dumą in­for­mu­je­my, że firma Her­ba­pol Po­znań zo­sta­ła za­pro­szo­na do wzię­cia udzia­łu w Pol­skiej Wy­sta­wie Go­spo­dar­czej – wy­jąt­ko­wym pro­jek­cie wy­sta­wien­ni­czym pre­zen­tu­ją­cym pol­skie firmy, które

Herbapol Poznań na Top Medical Trends

Top Medical Trends to jedna z najważniejszych konferencji dedykowanych lekarzom, która obyła się 24-26 marca w Poznaniu. 2500 uczestników, 127 wykładowców, 40 sesji specjalistycznych,

POZNAJ

Nasze marki