Aktualności

Gala Diamenty Forbes – Herbapol Poznań z wyróżnieniem

13 kwietnia w Concordia Design w Poznaniu odbyła się Gala Diamenty Forbes, w trakcie której Herbapol Poznań został uhonorowany wyróżnieniem dla najbardziej dynamicznie rozwijającej się polskiej firmy.

To już 15 edycja wydarzenia przygotowanego przez redakcję magazynu Forbes Polska wspólnie z firmą Dun & Bradstreet.

Czym dla Herbapolu Poznań jest sukces? Jak mówi prezes firmy, Tomasz Kaczmarek:sukcesem przede wszystkim jest to, że firma jest spółką pracowniczą, jest to spółka akcyjna, gdzie akcje są w rękach pracowników. Diamenty Forbesa są dla nas wyróżnieniem znaczącym, ponieważ udowadniają, że Herbapol Poznań jest firmą rzetelną i wiarygodną dla naszych partnerów biznesowych.”

Wyróżnienie odebrane w czwartkowy wieczór jest potwierdzeniem, że obrany przez nas kierunek rozwoju jest właściwy i mamy jeszcze wiele do zaoferowania na rynku farmaceutycznym.

#galaforbesa23 #herbapol #herbapolpoznan

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań zaprasza na Festiwal KultURO

Za­pra­sza­my na IV edy­cję Fe­sti­wa­lu Kul­tU­RO, która od­bę­dzie się w Kra­ko­wie i w Wie­licz­ce w dniach od 24 do 29 wrze­śnia br. Ideą tego fe­sti­wa­lu jest pro­mo­wa­nie pro­fi­lak­ty­ki cho­rób ukła­du

Herbapol Poznań wsparł Szpital w Wągrowcu

Herbapol Poznań wspiera nie tylko sprawność fizyczną i zdrowie Polaków, wspieramy także lokalne działania mające na celu poprawę komfortu pacjentów oraz dostępności do świadczeń medycznych. 28

POZNAJ

Nasze marki