Aktualności

Dziękujemy bohaterom – pracownikom ochrony zdrowia i farmaceutom

Walka z pandemią koronawirusa trwa. Wielu lekarzy i farmaceutów codziennie, z ogromnym poświęceniem i oddaniem wykonuje swoją pracę, aby pomóc setkom Polaków. Herbapol Poznań S.A. chcąc wyrazić najszczersze podziękowania wszystkim tym, którzy z narażaniem własnego zdrowia i życia służą swoją pomocą – Lekarzom i Farmaceutom, przygotował 850 paczek z podziękowaniami, które trafią do placówek, z którymi współpracujemy.

Szanowni Lekarze i Farmaceuci, chcemy Was zapewnić o naszej wdzięczności i wsparciu, podziękować za Waszą pracę i oddanie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z ponadprzeciętnego wysiłku i poświęcenia, jakie wkładacie w codzienną walkę o zdrowie Polaków. Swoją postawą każdego dnia pokazujecie, czym jest oddanie drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy!

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Konkurs na Facebooku z Kapsułkami na uspokojenie od Herbapolu Poznań!

Za­pra­sza­my na kon­kurs z Kap­suł­ka­mi na uspo­ko­je­nie! który or­ga­ni­zu­je­my na na­szym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Wy­star­czy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie za­war­te w po­ście kon­kur­so­wym i za­po­znać się z do­łą­czo­nym po­ni­żej re­gu­la­mi­nem. Na­gro­dzi­my

Relacja z Targów Viva Seniorzy

Targi Viva Seniorzy za nami, ale my wciąż czujemy tą pozytywną energię, którą obdarzyliście nas na stoisku Herbapolu Poznań! Dziękujemy za tak liczne odwiedziny, ciekawe rozmowy, sugestie

POZNAJ

Nasze marki