Aktualności

Akcja Lato – Urosept w 11 największych, nadmorskich miejscowościach

W naszych działaniach marketingowych stawiamy na niestandardowe rozwiązania i ciekawe akcje promocyjne. Kontynuując platformę komunikacji „Na przykrości z pęcherzem Urosept się bierze” w sierpniu w największych nadmorskich miejscowościach pojawią się hostessy z wodą mineralną Urosept

Akcja ma na celu nie tylko promocję marki Urosept, ale także działanie edukacyjne i profilaktyczne: pamiętajmy o nawodnieniu zarówno podczas zapalenia pęcherza moczowego, jak i w upalne dni! Chcemy o tym przypominać zarówno naszym pacjentom, jak i farmaceutom, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się wakacjami i w pełni korzystać z uroków lata!

Akcja odbędzie się 16 i 17 sierpnia w 11 nadmorskich miejscowościach. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

NOWOŚĆ! Kapsułki na uspokojenie

NO­WOŚĆ! Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie od Her­ba­po­lu Po­znań to nowy pro­dukt na rynku. Sku­tecz­nie wspo­ma­ga­ją pod­czas trud­no­ści z za­sy­pia­niem, a także w sta­nach nie­po­ko­ju oraz na­pię­cia ner­wo­we­go. Kap­suł­ki na uspo­ko­je­nie

Inwestujemy w przyszłość. Fotowoltaika w Herbapolu Poznań

W Po­znań­skich Za­kła­dach Zie­lar­skich Her­ba­pol S.A. chce­my świa­do­mie i od­po­wie­dzial­nie wspie­rać na­tu­rę. Ochro­na śro­do­wi­ska w spo­sób świa­do­my i zrów­no­wa­żo­ny to jeden z na­szych prio­ry­te­tów, który jest klu­czo­wy

21 Poznań Maraton – wideo relacja

Choć 21 Poznań Maraton już za nami, zachęcamy Państwa do obejrzenia wideo relacji Herbapolu Poznań i przeżycia sportowych emocji jeszcze raz!   https://youtu.be/nd3mo-I2VzU

POZNAJ

Nasze marki