Aktualności

Herbapol Poznań na targach Viva Seniorzy! – relacja

25 oraz 26 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Targi Viva Seniorzy!, w których wzięliśmy udział jako wystawca, jak i byliśmy ich głównym partnerem.

W czasie wydarzenia stoisko Herbapolu Poznań odwiedziła Minister Przedsiębiorczości – Jadwiga Emilewicz, która rozmawiała z Panią Prezes – Ewą Stolecką, Kierownikiem Działu Marketingu – Gretą Krzyżek-​Malską oraz Dyrektorem Handlowym – Marcinem Gniewiszem. Tematem przewodnim wizyty było 150-​lecie Herbapolu Poznań, dalszy, innowacyjny rozwój firmy  oraz działania na rzecz pracowników, a także pacjentów.

W targach wzięło udział ponad 4 000 osób, a nasze stoisko i produkty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

PZZ Herbapol S.A. – oferujemy wynajem sali szkoleniowej

Po­znań­skie Za­kła­dy Zie­lar­skie „Her­ba­pol” S.A. OFE­RU­JE­MY WY­NA­JEM  sali szko­le­nio­wej przy­sto­so­wa­nej do prze­pro­wa­dza­nia szko­leń, wy­kła­dów, po­ka­zów, warsz­ta­tów lub kon­fe­ren­cji dla śred­nich i du­żych

POZNAJ

Nasze marki