Aktualności

Zmieniamy opakowanie kosmetyku Mucosit Dent

Chcąc odróżnić kosmetyk od leku, a także w trosce o pacjentów i komfort pracy farmaceutów postanowiliśmy zmienić opakowanie kosmetyku: Mucosit Dent (żel na dziąsła).

Obecnie kosmetyk jest dostępny w opakowaniu w zielonym kolorze.

Kosmetyk w nowym opakowaniu można zakupić w aptekach w całej Polsce.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Konkurs na Facebooku z Sylimarolem Detox

Za­pra­sza­my na kon­kurs z Sy­li­ma­ro­lem Detox! który or­ga­ni­zu­je­my na na­szym pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku. Wy­star­czy od­po­wie­dzieć na py­ta­nie za­war­te w po­ście kon­kur­so­wym i za­po­znać się z do­łą­czo­nym po­ni­żej re­gu­la­mi­nem. Na­gro­dzi­my

POZNAJ

Nasze marki