Aktualności

Kolejna proekologiczna inwestycja w Herbapolu Poznań!

25 sierpnia 2022 r. ruszyła kolejna proekologiczna inwestycja w Herbapolu Poznań! W oddziale w Swarzędzu pozyskujemy energię elektryczną z energii słonecznej! To kolejna taka inwestycja spółki i nie ostatnia.

​​Przyświecająca nam idea dbałości o zasoby naszego środowiska przyczyniły się do podjęcia decyzji o montażu kolejnych paneli słonecznych. Instalacje fotowoltaiczne należą do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Nie wytwarzają zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla ani w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Można je także poddać recyklingowi pozyskując cenne surowce takie jak krzem czy srebro.

W Herbapolu Poznań nie tylko patrzymy w przyszłość z nadzieją, ale także chcemy ją kreować dla nas i dla kolejnych pokoleń.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Herbapol Poznań S.A. pomaga poznańskim szpitalom!

Her­ba­pol Po­znań S.A. po­ma­ga po­znań­skim szpi­ta­lom! Walka z ko­ro­na­wi­ru­sem w całym kraju trwa. Her­ba­pol Po­znań S.A., jako od­po­wie­dzial­na firma far­ma­ceu­tycz­na, która na co dzień dba

POZNAJ

Nasze marki