Aktualności

Zgłoszenia naruszenia prawa oraz polityka ochrony sygnalistów

Zgłoszenia naruszenia prawa oraz polityka ochrony sygnalistów

W związku z faktem, iż od 1 stycznia 2022 r. zaczyna obowiązywać w naszej Spółce polityka ochrony sygnalistów publikujemy formularz zgłoszenia naruszenia prawa oraz politykę ochrony sygnalistów w PZZ Herbapol S.A.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ARTYKUŁY

Przeczytaj także

Urosept nagrodzony Grand Prix Farmacji 2019

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że Uro­sept zdo­był Grand Prix Far­ma­cji w ka­te­go­rii: Pre­pa­ra­ty na drogi mo­czo­we. Grand Prix Far­ma­cji opie­ra się na rze­tel­nej me­to­do­lo­gii, która za­kła­da prze­pro­wa­dze­nie

POZNAJ

Nasze marki